3. díl: využití neurověd v životě

Pozitivní naladění nové tvoří

a to se rádo rychle množí.

V posledních měsících jsem si všimla, že spousta lidí mi sděluje, že mám dar jasně nazvat věci pravými jmény a ještě pozitivně. Co se týká mého sdělování, jedná se o velmi subjektivní a tedy spekulativní jev. Je to dar nebo ne? Nikdy jsem nebyla dobrá v tzv. „okecávání“ a povídání okolo horké kaše. Ústní zkoušení pro mě byla muka. Moc mi to nešlo a necítila jsem se komfortně. Později jsem se naučila jednou – dvěma větami sdělení uvést a pak trefně nazvat, jak situaci vnímám já. Stává se mi, že když nevím, raději mlčím nebo přiznám nevědění než bych obsáhle hovořila o jeho důvodech. Někdy dokonce mlčím a prostě jen sleduji. Vnímáte podobné chování jako dar? JÁ ANO. Proč? Protože to tak vnímám já. Snažím se říct, že se jedná o různé roviny nahlížení na různé situace. A tímto příspěvkem bych ráda ukázala, že pozitivní vnímání situací je o různých úhlech pohledu. Na všem je vždy možné najít něco pozitivního, jen si to často nechceme přiznat a vidět.

Přes stromy se nevidí les. A často se o těchto stromech hovoří v mnoha slovech a podstata lesu uniká.

Přemýšlím o tom, jak vás navést k cestě na pozitivní rovinu vnímání světa, i když jste možná zarputilí negativisti. Věděli jste, že mozek člověka přijímá nové věci raději, když jsou pozitivní? Věděli jste, že působí-li v procesu učení pozitivní emoce, chceme také danou činnost opakovat? Opakovaná činnost poté vytváří silnější spojení mezi jednotlivými neurony v mozku, a tak dochází k postupnému zautomatizování nových věcí. Jakmile více žijeme nový vzorec jednání, oslabuje se ten starý negativní, který na nás už nemá takový vliv. Co se stane, budeme-li žít nový pozitivní vzorec, který se prohlubuje a oslabuje se ten starý negativní? Budeme pozitivní nebo negativní?

Budeme více šťastní než nešťastní? Jak se nám bude žít?

Jistě jste pochopili, proč je pozitivní myšlení tak přitažlivé a prospěšné. Mohla bych pokračovat dalšími dopady pozitivního smýšlení na naše zdraví, na rodinu a obecně na naše vztahy, komunikaci uvnitř nich a celkové vidění světa. Jsem si jistá, že jste schopní všechny tyto dopady vymyslet i sami, proto se budu zabývat tím, jak pokračovat dále. Věřím, že jsem vám představila sílu pozitivního myšlení.

Teď už jistě chcete vědět, jak na to.

Nemám ráda všemožné návody na to, jak být šťastný, jak zažívat extázi ve svém životě apod. Mohu vám nabídnout mou zkušenost a to, co pomohlo mému mozku, mému vnímání a jednání. Ve všem vždy hledejte hlavně dobrý vnitřní pocit, aby vám při technikách či cvičeních bylo příjemně. Jakmile pocítíte tlak či stres, že něco neděláte dost dobře, rozhodně nepokračujte. Promluvilo na vás vaše ego. Zkuste na sebe netlačit a postupovat pomalu. Každý si musí najít tu svou cestu, jejíž hledání je někdy delší než si přejeme.

 

Rozdělte si papír na polovinu se znamínky „+“ v levé části listu a „-“ v pravé části a přemýšlejte nad klady a zápory vámi zvolené situace. Nádech, výdech… pomalu nechte svou ruku psát.

Jaké jsou přínosy dané situace?

Co mi tato situace bere?

Tímto způsobem je možné postupně začít nahlížet na svět z různých rovin. Je možné si uvědomit, že každá situace má kladné a záporné body, že žijeme v rovnováze. Vše co se nám děje, má svůj smysl. Hodně štěstí v hledání pozitivních rovin.

Andrea Šatopletová (Hnízdová)
Andrea Šatopletová (Hnízdová) je představitelkou systemické psychoterapie a Brain-based koučinku. Ví, jak je náročné vyjít ze začarovaného kruhu nespokojenosti a začít proměňovat svůj život k vlastní spokojenosti. Ihned se do Brain-based koučinku zamilovala, protože konečně objevila způsob, jak pomoci lidem rychle a natrvalo změnit jejich životy. Pomocí psychoterapie chtěla lidem pomáhat od dětství, a tak si plní sny. Nyní už může říct, že je expertem na svůj život!
Komentáře