SYSTEMICKÁ PSYCHOTERAPIE PRO VŠECHNY

„V důvěrném prostředí plně naslouchám a kladu konstruktivní otázky lidem všech věkových kategorií tak, aby dokázali rozmotat své zamotané situace a šli si svou vlastní cestou ke své opravdové spokojenosti.“

V roce 2014 jsem vstoupila do psychoterapeutického výcviku v systemické psychoterapii, se kterou se plně identifikuji. Systemika vnímá člověka jako svobodného ve svých myšlenkách, jednáních a potřebách, nehodnotí ho a neradí mu. Klienta vnímá jako experta na svůj život, kterému je potřeba sérií dobře položených dotazů pomoci k rozuzlení problému.

Jako terapeutka aplikující tento přístup přijímám jedinečnost každého klienta, nenechám se tedy ovlivnit diagnositikou a ke všem přistupuji rovně. S klientem vedu dialog a doptávám se na mně nejasné věci, které mi umožní jeho situaci co nejlépe porozumět. Díky těmto vyjasňujícím dotazům přichází klient na nové souvislosti, které mu dosud zůstaly skryty. Klientovi se otevřou nové roviny nahlížení na problematiku, a tak může svou situaci lépe pochopit a řešit.

Klienti přicházejí s nejrůznějšími problémy a tíživými situacemi. Věřím, že pomocí systemické terapie lze pomoci všem lidem bez rozdílu. 

Systemická psychoterapie vychází z rodinné psychoterapie, proto je možné pracovat s páry a celou rodinou.

Nabízím také možnost spolupráce s reflektujícím týmem, který terapii obohacuje novými pohledy dalších terapeutů za cenu jednoho sezení. Klienti si přítomnost mých kolegů vždy velmi chválí.

Naše spolupráce je založena na povinnosti mlčenlivosti (pokud mi klient nedá písemný souhlas s poskytnutím údajů třetím stranám) a respektování etického kodexu.

Služby poskytuji i anonymně. 

Psychoterapeutické služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

O své psychoterapeutické práci se rozepisuji více zde.